Bagrem brzorastuće i kalorično drvo

Sa energetskog aspekta, bagrem spada u brzorastuće i kalorično drvo pa se koristi u podizanju energetskih plantaža. Kao tehnička građa bagrem se koristi za potporu, stubove, pravljenje parketa, izradu alata, u vinogradarstvu, rudnicima. Bagremovo drvo se dobro obrađuje. Trajnost je velika ali sušenje treba vršiti lagano, jer je bagrem sklon vitoperenju i raspucavanju.