poreklo bagrema

Bagrem (Robinia pseudoacacia L.) potiče iz jugoistočnih delova Severne Amerike. Do Evrope je stigao zahvaljujući francuskom botaničaru i misionaru Žanu Robinu, koji ga je početkom 17. veka preneo u Francusku. Po njemu je rod bagrema dobio ime Robinia, a pseudoacacia znači lažna akacija. Drugi nazivi za bagrem su: akacija, bagrema, bela bagrena, beli bagrem, belo drvo, robinija.Bagrem je heliofilna vrsta, za razvoj mu je potrebno mnogo svetla. Stablo doseže visinu do 25 m. U šumskom fondu Srbije, prema procenjenom broju stabala, bagrem učestvuje sa 10,3% i ubraja se glavne vrste lišćarskog drveća.