prolecna sadnja bagrema

U našim klimatskim uslovima bagrem se moze saditi od oktobra do aprila. Postoji pravilo da je bolje saditi u oktobru nego u novembru, bolje u novembru nego u decembru i tako redom sve do aprila, a ovo znači, što ranije – to bolje. Ako je zemljište blagovremeno pripremljene i podesno, najbolje je jesenje sađenje, naročito pre nego što počnu jače hladnoce.Bagrem se sadi u proleće ako u jesen zemljiste nije bilo dobro pripremljeno, pa je dobro da bude isitnjeno zimskim mrazevima, ili ako je zemljište bilo suviše vlažno sa trenutno visokim nivoom podzemne vode, što bi prouzrokovalo izmrza¬vanje korena u toku zime. Prolećna sadnja je uspešna samo ako se obavi vrlo rano – krajem februara i u toku marta.Da bi prolećno sađenje bagrema bilo uspešno treba ga obaviti ne samo što ranije nego i u relativno kratkom roku pred kretanje vegetacije .

PRIPREMA SADNICA ZA SAĐENJE Pre sađenja sad nice treba pažljivo pregledati i naročitu pažnju obratiti na korenov sistem (da Ii je dovoljno razvijen i žiličast, da nije isušen ili stradao od niskih temperatura, da nema jačih mehaničkih povreda i drugo). Sadnice koje će se saditi u toku dana treba držati u hladu, a ako je vazduh suvlji žile treba okvasiti i pokriti da se ne bi isušile. Ako su sadnice sasvim zdrave i sveže, treba ih odmah utrapiti. Kako će se sadnice trapiti zavisi od toga kada će se saditi u bagremaru. Ako su sadnice nabavljene u jesen, iz bilo kojih razloga ne mogu odmah posaditi (nego će se to obaviti u proleće), treba ih brižljivo utrapiti i zaštititi od niskih temperatura, miševa i drugih glodara